ด้วยเครื่องมือช่วยวิเคราะห์แบบล้ำสมัย
ที่ช่วยให้คุณวางกลยุทธ์เหนือคู่แข่ง

ระบุคู่แข่งในอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ

คุณสามารถจัดการกับข้อมูลแนวโน้มการนำเข้าส่งออกของทุกบริษัทในอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาคู่แข่งหลัก

ตรวจสอบคู่แข่งเป้าหมาย

ติดตามและตรวจสอบในทุกๆก้าวของคู่แข่งอย่างละเอียด ทั้งทุกกิจกรรมการนำเข้าส่งออก, การกระจายสินค้า, ปริมาณจำกัดสูงสุดในการส่งออก, ราคาที่เปลี่ยนแปลง , เจาะตลาดใหม่ และกลยุทธ์ในการแข่งขัน

“ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง “

ติดตามผู้เล่นในอุตสาหกรรมของคุณ

จับตาดูคู่แข่งทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อเปิดช่องทางหาลูกค้าที่ต้องการสินค้าประเภทคล้ายกัน ซึ่งเรามีโอกาสในการนำเสนอโดยมีข้อได้เปรียบมากกว่า

Continued
Service Excellence

Operation Training

เทรนการใช้งานฟังก์ชันต่างๆในแพลตฟอร์มพร้อมทั้งยกตัวอย่างการ ประยุกต์ใช้งานข้อมูลจริงในสถาณการณ์ต่างๆ

Provide Guidance

ให้คำปรึกษาลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้โปรแกรมได้ประสิทธิภาพสูงสุด

24/7 Assistance

ทีมงานของเราพร้อมให้ช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยลูกค้าตลอดเวลา 24/7 ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าดำเนินการได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

อ่าน Solution อื่น ๆ ต่อ....

วิเคราะห์ตลาด

พัฒนาลูกค้า

ประเมินคู่แข่ง

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า