iTrader V5.0

Intelligent Decision-making SaaS Platform for Foreign Trade Marketing

iTrader

iTrader ประกอบด้วย T-info , T-discovery , T-radar เป็นรวมบริการข้อมูลธุรกรรมการค้าจากทั่วโลก
จากกงศุลกากรมากกว่า 90+ประเทศ พร้อมทั้งการติดตามเทรนด์แบบเรียลไทม์
การค้นหาผู้ที่มีโอกาสจะเป็นลูกค้าแบบแม่นยำและอัจฉริยะโดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงในระบบย้อนหลัง
และยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าสามารถพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

T-info

ติดตามรายละเอียดธุรกรรมจากทั่วโลก และวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเชิงลึก

T-discovery

ค้นหารายรายชื่อผู้ซื้อจริงในปัจจุบันได้ อย่างแม่นยำ

T-radar

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ารายบุคคล ข้อมูล การติดต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งติดตาม ความเคลื่อนไหว

ความสำเร็จของพวกเรา Tendata

วิเคราะห์ตลาด

วิเคราะห์บริษัท

ติดตามความเคลื่อนไหวคู่แข่ง

ฐานข้อมูลลูกค้าทั่วโลก

T-info

ติดตามรายละเอียดธุรกรรมจากทั่วโลก
และวิเคราะห์ข้อมูลตลาดเชิงลึก

ติดตามรายละเอียดการซื้อขาย
ระหว่างประเทศของสินค้า
และรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของตลาด

ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล T-infoของเรา คุณสามารถค้นหาและติดตามรายละเอียดธุรกรรมการซื้อขายระหว่างประเทศ​ได้ภายในคลิกเดียวทั้งภาพรวมสินค้าทั้งตลาดหรือสินค้าที่เฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากนี้ยังมีข้อมูลการนำเข้าส่งออกที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการจัดซื้อและทั้งห่วงโซ่อุปทาน เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้าส่งออกนี้ช่วยให้บริษัทคุณรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดรวมไปถึงการประเมินช่วงเวลาที่มีปริมาณการจัดซื้อทั้งสูงและต่ำของตลาดต่างๆได้อย่างแม่นยำ

วิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมายเชิงลึก
เพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีความต้องการสูง

จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติทั้งผู้ซื้อ ผู้จำหน่าย ปริมาณและราคาในตลาดโลก เราช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มการซื้อขาย การกระจายสินค้าในตลาดโลก และสามารถระบุกลุ่มตลาดเป้าหมายที่มีการซื้อในปริมาณมาก มีโอกาสใสการเติบโตและกำไรสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

T-discovery

ค้นหารายรายชื่อผู้ซื้อจริง
ในปัจจุบันได้อย่างแม่นยำ

แหล่งข้อมูลนำเข้าและส่งออก
ที่หลากหลาย ช่วยให้คุณพัฒนา
ฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

T-discovery ช่วยให้คุณค้นหารายชื่อลูกค้าทั่วโลกทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ในตลาด นอกเหนือจากนี้ยังสามารถช่วยให้บริษัทคุณจับกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมแก่การพัฒนาฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเลือกค้นหาโดย บริษัท / ชื่อสินค้า / HS Code /SIC Code จากฐานข้อมูลที่หลากหลาย ข้อมูลกงศุลกากร และ ข้อมูลจาก Data Supplierของเรา

T-radar

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ารายบุคคล ข้อมูลการติดต่อผู้บริหาร
พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหว

เข้าใจลักษณะลูกค้า
เพื่อจับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

T-rader ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ทั้งวันที่ซื้อขาย จำนวน ราคา ความถี่ในการซื้อขายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ ซึ่งข้อมูลต่างๆทำให้คุณสามารถระบุลักษณะลูกค้าได้อย่างแม่นยำเพื่อพัฒนาและติดตามลูกค้าเป้าหมาย

จับตาดูทั้งลูกค้าและคู่แข่ง เพื่อหาโอกาส และรับรู้ถึงความเสี่ยงได้ในทันที

หลังจากเข้าใจลักษณะลูกค้าและคัดกรองจนเหลือลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับที่เราต้องการ คุณสามารถทำการเพิ่มรายชื่อนั้นๆเข้าสู่ Panelเพื่อติดตามและบริหารจัดการลูกค้าเหล่านี้ เช่น รับรู้แนวโน้ม สัญญาณสำหรับโอกาสทางธุรกิจ และความเสี่ยงได้ในทันที

ข้อมูลช่องทางการติดต่อลูกค้าหลายหลาย
เพื่อสะดวกแก่การพัฒนาฐานลูกค้า

ข้อมูลการติดต่อแต่ละบุคคลในบริษัท ทั้งนี้ในระบบของเราครอบคลุมถึงชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล โซเชียลมิเดียและอื่นๆ โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถติดต่อได้ถูกคน หรือ ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

Continued
Service Excellence

Operation Training

เทรนการใช้งานฟังก์ชันต่างๆในแพลตฟอร์มพร้อมทั้งยกตัวอย่างการ ประยุกต์ใช้งานข้อมูลจริงในสถาณการณ์ต่างๆ

Provide Guidance

ให้คำปรึกษาลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าจะใช้โปรแกรมได้ประสิทธิภาพสูงสุด

24/7 Assistance

ทีมงานของเราพร้อมให้ช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยลูกค้าตลอดเวลา 24/7 ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าดำเนินการได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง